Iedereen blinkt ergens in uit

Teams

Kinderen leren het beste van en met elkaar. Iedereen is uniek en heeft eigen groeipunten en sterktes. Wij staan voor elkaar leren respecteren en leren omgaan met elkaar op een positieve manier. Elke Blinker staat voor een bepaald type leerling. In alle klassen komen alle types voor. Onze leerlingen worden ingedeeld afhankelijk van de noden, los van het type.

Blauwe Blinkers

Voor leerlingen die:

 • zelfstandig kunnen werken in de klas (al dan niet met hulpmiddelen);
 • kunnen omgaan met schoolse druk;
 • cognitief sterk zijn en nood hebben aan schoolse uitdaging;
 • nood hebben aan begeleiding op vlak van SEO;
 • nood hebben aan een leerkracht die meer een coach is;
 • kunnen doorstromen naar het gewoon onderwijs of naar OV4.

Groene Blinkers

Voor leerlingen die nood hebben aan:

 • veel begeleiding op schools vlak of op vlak van gedrag;
 • het verhogen van zelfredzaamheid/zelfstandigheid;
 • veel nabijheid van een sturende/zorgende leerkracht;
 • individuele aanpassingen, hulpmiddelen waar ze nog niet mee vertrouwd zijn;
 • veel sociaal-emotionele ondersteuning.

Paarse Blinkers

 • = ‘Autiplus-werking’
 • Voor leerlingen die nood hebben aan een auti-vriendelijke aanpak/begeleiding (los van een diagnose ASS):
  • veel visualisering en verduidelijking;
  • prikkelarme werk- en speelomgeving;
  • veel sociaal-emotionele ondersteuning;
  • zeer doorgedreven gestuurde, individuele en visuele aanpak;
  • zonder deze aanpak lopen deze kinderen vast in hun functioneren.

Gele Blinkers

 • ‘Functionele klas’
 • Voor leerlingen die:
  • nog max. 2 jaar lager onderwijs moeten volgen (uitzonderlijk: 3 jaar) en daarna naar BUSO OV1, OV2 of OV3 gaan.
  • nog sterk getraind moeten worden in zelfredzaamheid en zelfstandigheid, met het oog op hun overgang naar het secundair onderwijs.
  • nood hebben aan het leren omgaan met druk, frustratie, verwachtingen… en hierin nog veel begeleiding nodig hebben.
  • leerstof gemakkelijker opnemen door concrete handelingen, door te ‘doen’,
   te creëren, te maken…

De Regenboog

 • Time-outwerking voor leerlingen die:
  • na een overleg met alle betrokkenen hier tijdelijk en deeltijds naartoe kunnen.
  • even geen voltijds onderwijs aankunnen.
  • even geen druk aankunnen en nood hebben aan rust.
  • nood hebben aan een uitgewerkt programma/uurrooster op maat.

Klassen

Klassen 2021-2022

Groene Blinkers:

 • B1: juf.Ilke
 • B2: juf. Greta
 • B3: juf. Cara
 • B4: juf. Anne
 • B5: juf. Sharona
 • B6: juf. Lieve
 • B7: juf. Evy
 • B8: juf. Hilde
 • B9: meester Dave

Blauwe Blinkers:

 • B.10: Meester Bart

Autiklassen:

Auti + Gele Blinkers:

 • A1: juf. Ineke
 • A2: juf. Hanne
 • B3: juf. Sarah
 • B4: juf. Jana
 • B5: juf. Ellen

Paarse Blinkers:

 • FL.1: Juf Lily (functionele klas)